Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się do newslettera jednoznacznie wyrażasz zgodę na Politykę prywatności

Najnowsze komentarze

  • Home
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniam gotowość na RODO!

Pragę zapewnić Państwa, iż wszelkie dane, które mi przekazujecie są przechowywane w sposób bezpieczny i uniemożliwiający wgląd osobom trzecim.
Wszelkie nośniki informatyczne są w odpowiedni sposób zabezpieczone.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Daria Sieracka z siedzibą przy
os. Rusa 31 lok 10  NIP:7822399316

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
– adres e-mail: dariasieracka@o2.pl
– pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
wysyłki newslettera

4. Zakres zbieranych danych
Zbieramy wyłącznie dane osobowe, które dobrowolnie nam przekażecie, w szczególności adres mail.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Na tej podstawie przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Okres przechowywania danych
a) W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do przesłania wiadomości newsletter, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymywania newslettera